Fimuthe

zbornik
Zbornik Škratove filmske šole 2012

INFO


Škratova filmska šola

Teoretsko-programski list

Novi cikel Škratove filmske šole 2012 se bo fokusiral na prevpraševanje razmerja med filmom in novimi mediji v širšem družbeno-političnem kontekstu.

Letošnja projektna edicija bo tako nadaljevala z analizo, ki jo je začela že lani, s katero je analizirala pozicijo filma v t.i. digitalnem načinu produkcije, vendar bo tokrat šla še korak dlje, predvsem pa bo še naprej ostala zvesta razvijanju heterogenega teoretskega aparata, znotraj katerega bodo predavateljice in predavatelji razmišljali o letošnji osrednji temi.

Teoretsko-filozofska predavanja 2012 se bodo osrednje teme lotila skozi naslednje sklope:

1. problematika reprezentacije,
2. sprememba označevanja (figuralno/ diskurzivno, mesto zvoka),
3. status digitalne podobe,
4. video in njegove oblike na posameznih študijah primera,
5. implikacije t.i. internetnega označevanja: programski jezik in status programske kode v družbeni matrici (specifični programski jeziki in njihova vloga v konstrukciji vidnega: Flash, HTML 5 ipd.),
6. vloga in pomen rituala v digitalnem okolju v navezavi na diskurz umetnosti,
7. vprašanje telesa in njegovih označevalcev v novih medijih v odnosu do filmskega medija,
8. dispozitiv, aparat, ideologija, gledalec; mesto subjekta in vprašanje subjektivacije v novih medijih ter filmu,
9. vidno in nevidno v digitalnem produkcijskem načinu; vidni režim in kolonialna matrica moči,
10. vprašanje javnosti in njene komodifikacije v novih medijih,
11. virtualnost in realnost, fikcija in derealizacija,
13. pomen in vloga spomina v novih medijih; arhivi,
14. tip družbene organizacije: družba kontrole/družba nadzora; biopolitika in nekropolitika.

Osem predavanj bo potekalo v Knjižnici Šiška, vsi sklopi Škratove filmske šole 2012 so zastavljeni tako, da bodo čim bolj skušali spodbujati subjektivacijo. Vse aktivnosti so oblikovane tako, da vsaka na sebi lasten način osvetljuje središčne raziskovalne bloke, ki se dotikajo osrednje tematike.


SPLOŠNE INFORMACIJE

Škratova filmska šola 2012: film in novi mediji bo oblikovana kot večplasten, inovativen multimedijski projekt, ki bo k osrednji, izjemno aktualni in pomembni tematiki analize razmerja med filmom in novimi mediji, ki poleg filma danes pomembno sooblikujejo naš vsakdan, pristopal skozi raznolike aktivnosti in ustvarjalne dejavnosti, ki bodo združevale teorijo, filozofijo in prakso. Pri njihovem oblikovanju se bomo posluževali izkušenj, ki smo si jih pridobili z minulimi projekti Škratove filmske šole, h kakovosti izvedbe projekta bo nedvomno prispeval tudi profil referenc izvajalcev, ki delujejo na filmskem, intermedijskem, znanstveno-raziskovalnem in literarnem področju.

Didaktično učinkovitost bomo zagotovili z metodično vsebinsko tehtnostjo, ki se bo manifestirala v načinu organizacije ciklov, ob čemer bomo udeležence kar najbolj spodbujali k raziskovanju osrednje teme skozi celo leto, kar je nedvomno tudi edinstvena specifika projekta.

Raziskovanja in razmišljanja o osrednji temi se bomo lotili prek treh, med seboj prepletenih ciklov, ki bodo povezovali različne tradicionalne filmske teorije z drugimi družboslovno-humanističnimi perspektivami, s poudarkom na novejših konceptualnih premislekih o novih medijih.

V okviru 1. cikla bomo organizirali osem teoretsko-filozofskih predavanj v Knjižnici Šiška, pri čemer bodo po vsakem predavanju predavateljice in predavatelji pripravili kratke iztočnice za nadaljnje pisanje o predstavljenih tematikah za celoletno delavnico filmske in intermedijske kritike, obiskovalci predavanj kot tudi obiskovalci projektne spletne strani pa bodo obenem povabljeni, da poante predavanj vizualizirajo v videe ali kratke filme in jih objavijo na Odprtem videu.

Sledeč temu bomo v okviru 2. cikla še naprej razvijali spletno platformo Odprti video, ki jo bomo letos nadgradili z aplikacijo za Android, s čimer se bomo približali prvotni konceptualni zasnovi nalaganja videov neposredno s pametnih telefonov. Njeno uporabo bomo demonstrirali s praktično delavnico.

Na tej platformi bo na voljo tudi celoten arhiv dosedanje Škratove filmske šole, z možnostjo poslušanja preteklih in prihodnjih predavanj kot poddaj (podcastov).

Kot zaokrožitev usmerjenosti k novim medijem nameravamo pretekle in prihodnje zbornike pretvoriti v format, kompatibilen za branje na elektronskih bralnikih in tablicah.

3. cikel bo skozi več delavnic zasledoval spajanje filmskega in intermedijskega: udeleženci bodo o osrednji temi lahko razmišljali skozi štiri tipe delavnic: 1) modul filmsko-intermedijske kritike, 2) modul skupinskega kreativnega pisanja, 3) delavnica filmskega podnaslavljanja, ki bo med drugim študentom omogočila spoznavanje odnosa filmska slika/zvok/tekstualna enota, torej odnos med filmom in novimi mediji, 4) bralni krožek z izbranim bralnim gradivom na osrednjo temo. Poročilo bralnega krožka bo v obliki strokovne recenzije objavljeno v zborniku, pri čemer bo slednji, poleg ostalih, tudi pričakovani output projekta, seveda v primeru zadostnih sredstev.

Zbornik bo teoretske in praktične uvide v letošnjo osrednjo temo Škratove filmske šole 2012 širil še nadaljnje, udeležencem pa omogočil, da se spoznajo z različnimi žanrskimi formami pisnega izražanja: z recenzijo, kritiko, kolumno, literarnimi formami, pa tudi s formo znanstvenega članka. Zbornik bo na edinstven način zaokrožil letošnjo podstat Škratove filmske šole, to je razmišljanje o t.i. večmedijskem stanju, v katerem se intenzivno hibridizirajo film, novi mediji, medij knjige ipd.


KOLEKTIV ŠKRATOVE FILMSKE ŠOLE 2012:

Nina Cvar: vodja projekta; ninacvar(at)gmail.com

Andrej Tomažin: idejni vodja sekcije Odprti video, koordinator praktičnih krožkov, sodelavec pri praktičnih delavnicah in sodelavec pri pripravi zbornika; an.tomazin(at)gmail.com

Tit Podobnik: tehnični sodelavec (oblikovalec in programer spletne strani, zbornika in aplikacije) in sodelavec pri praktičnih delavnicah in pri pripravi zbornika; thrunabilax(at)gmail.com

Jelena Mikloš: pomoč pri dejavnosti, vodja delavnice filmskega podnaslavljanja, sodelavka pri vseh delavnicah in pri pripravi zbornika; jelena.miklos(at)gmail.com

Srečko Lubšina: pomoč pri tehnični izvedbi, svetovanje pri obdelovanju zvoka in svetovanje pri montiranju.

Ana Jereb: vodja dejavnosti KUD Anarhiv; jerebana(at)yahoo.com


Odprti video

Odprti video je spletna platforma, vključena v projekt Škratove filmske šole. Platforma deluje na način »video-sharing websites«, to je na način posredovanja videov, vendar se od tovrstnih spletnih strani razlikuje po svoji povsem drugačni usmeritvi.

V svojem jedru se deli na dva dela. Prvi del predstavlja kolekcijo posnetkov, kadrov in filmskih zasnov, ki služijo kot shramba za kreacijo umetniških del uporabnikov internetne skupnosti. Natančneje, gre za konkretizacijo teorije remiksa, v kateri lahko uporabnik na stran naloži posnetek, ki ga je posnel in ga s tem dá v uporabo ostalim uporabnikom, ki lahko iz teh posnetkov ustvarijo lasten video. Pri tem gre za željo (oz. programsko usmeritev) po uporabi stvari, ki so pri roki (telefonov, webcamov, kamer in ostalih snemalnih nosilcev), za samo montiranje pa priporočamo uporabo zastonjskih programov za montažo in urejanje videa, kot so (na Oknih) denimo VideoSpin (http://www.videospin.com/), Wax (http://www.debugmode.com/wax/) ali Avidemux (http://www.avidemux.org/). S pomočjo opcije »potankaj« lahko obiskovalec strani shrani posnetke na svoj računalnik in umesti taiste kadre v lasten umetniški izdelek, ki ga lahko ostalim uporabnikom strani tudi predoči. S tovrstnimi metodami je pod vprašaj postavljen koncept avtorja v digitalnem prostoru in učinek avtorjevega imena na vpliv dokončane stvaritve. S tem smo blizu tudi vprašanjem heterogenosti in nove vloge (ali njene odsotnosti) posameznih (velikih) glasov, ki zastopajo različne skupnosti.

Drugi del Odprtega videa predstavljajo izseki iz realnega, kjer video posnetki prihajajo s strani marginaliziranih skupin – z dna, po Foucaultu – in tako predstavljajo glasove, ki jih različni mediji ne upoštevajo oziroma se jim niti ne želijo posvečati. Internetna skupnost je že v osnovi prijazna do različnih manifestacij odprtega tipa, a v temelju različnim video-sharing spletnim stranem manjka konkretne umestitve in mikropolitične agende. S tem je avtoricam in avtorjem dana možnost, da pokažejo na probleme lastnega soočanja in spopadanja s širšo okolico, kar pa se ne nazadnje kaže kot glas širše skupnosti. Z mikroglasovi se oblikuje heterogena skupnost, ki v nasprotju z uredniško politiko medijev, ne izbira med »pravilnim« ali »napačnim«, temveč se posveti zgolj posredovanju povedanega.

Odprti video je tako spletna platforma, posvečena večim ciljnim skupinam, v osnovnem smotru pa želi delovati na multiplih ravneh: na družbeno-angažirani, umetniško-eksperimentalni in pa na socialno-kulturni.

Idejni avtor in urednik spletne platforme Odprti video, Andrej Tomažin
Projekt Škratova filmska šola 2012 se izvaja v organizaciji Kulturno umetniškega društva Anarhiv, v sodelovanju z MKL – Knjižnica Šiška, finančno so ga podprli Urad RS za mladino, JSKD in Študentska organizacija Univerze v Ljubljani ŠOU, izvajamo pa ga tudi s pomočjo YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa, KUD Mreže in CNVOS-a.